Ταυτοποίηση Λογαριασμού

Ταυτοποίηση Λογαριασμού

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. (ΦΕΚ 3162 / 25.11.2014), για να διασφαλίσετε ότι θα συνεχίσετε να έχετε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του λογαριασμού σας χωρίς διακοπή, είμαστε υποχρεωμένοι να επιβεβαιώσουμε ότι:

  • τα στοιχεία που υπάρχουν στον λογαριασμό σας είναι ορθά και σε ισχύ
  • ο λογαριασμός σας είναι ταυτοποιημένος

Θα σας παρακαλούσαμε για αυτόν τον σκοπό να διαθέσετε μερικά λεπτά, κάνοντας είσοδο στον Λογαριασμό σας, προκειμένου να ελέγξετε τα στοιχεία αυτά και να επιβεβαιώσετε εάν είναι ορθά και σε ισχύ. Στην περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία σας, όπως ο ονοματεπώνυμό σας ή η δηλωθείσα διεύθυνση, δεν είναι ορθά ή/και σε ισχύ, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Εξυπηρέτηση Πελατών για να πραγματοποιήσουν τις όποιες απαραίτητες αλλαγές.

Μόλις ολοκληρώσετε την διαδικασία επικαιροποίησης, θα χρειαστεί να ολοκληρώσετε και την διαδικασία ταυτοποίησης του λογαριασμού σου, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (αν έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία ταυτοποίησης στο παρελθόν, μπορεί να σας ζητηθούν εκ νέου εγγράφα των οποιών η ισχύς τους έχει λήξει).

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης, θα χρειαστεί να επισκεφτείτε την ενότητα "Λογαριασμός μου", έπειτα "Ταυτοποίηση Λογαριασμού" και τέλος "Μεταφόρτωση εγγράφων" και να ανεβάσετε τα εξής έγγραφα (φωτογραφημένα ή σκαναρισμένα):

  • Έγχρωμο αντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας
  • Έγχρωμο αντίγραφο ενός πρόσφατου (έκδοση εντός τελευταίου τριμήνου) επίσημου εγγράφου, στο οποίο να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή σας (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Λογαριασμοί σταθερής τηλεφωνίας ή μηνιαίος λογαριασμός τράπεζας (δεν γίνονται αποδεκτοί οι λογαριασμοί κινητής τηλεφωνίας)
  • Εναλλακτικά, εφόσον δεν μπορείτε να παρέχετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω έγγραφα για την πιστοποίηση της δηλωθείσας διεύθυνσης κατοικίας, μπορείτε να αποστείλετε σκαναρισμένη μια Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 (πρώην Ν. 105), συμπληρωμένη και επικυρωμένη από ΚΕΠ.
  • Το μπροστινό μέρος της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας με εμφανή μόνο τα 4 τελευταία ψηφία της κάρτας σας και το πίσω μέρος αυτής (το CCV να αποκρύπτεται) ή της κατάστασης λογαριασμού της κάρτας.
  • Σε περίπτωση που η συναλλαγή έγινε με ηλεκτρονικό πορτοφόλι (skrill, neteller, vivawallet), το αποδεικτικό της συναλλαγής (απόδειξη ή φωτογραφία), όπου θα φαίνεται ο αριθμός λογαριασμού και η συναλλαγή προς τη winmasters.
  • Προσοχή, γίνονται αποδεκτά μόνο πλήρη και ακέραια έγγραφα – τουλάχιστον ολόκληρη σελίδα – αποσπάσματα, αποκόμματα κλπ δεν είναι αποδεκτά.
  • Όλα τα αρχεία πρέπει να είναι της μορφής jpg, gif,pdf και το μέγεθός τους να μην υπερβάινει το 1ΜΒ.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, μας επιτρέπεται κατά καιρούς, να προβούμε οποιαδήποτε έρευνα επιβεβαίωσης που να χρειάζεται σε μας ή σε άλλα μέρη (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, των ελεγκτικών σωμάτων) ώστε να επιβεβαιώσουμε στοιχεία ή γεγονότα. Με το παρόν και σύμφωνα με τους Όρους & Προϋποθέσεις, κατά καιρούς, όταν το ζητήσουμε, ίσως να χρειαστεί να παρέχετε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτές που ήδη παρείχατε ,για τις καταθέσεις που κάνατε στον Λογαριασμό σας.

Επίσης η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα, όπου αυτή κρίνει οτι είναι αναγκαίο, να πραγματοποιήσει ταυτοποίηση πελάτη μέσω βίντεο κλήσης.

Σε περίπτωση που χρειαστείτε οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση μελών και ένας εκπρόσωπός μας θα χαρεί να σας βοηθήσει.

Χρόνος επεξεγασίας εγράφων ταυτοποίησης: εως 72 ώρες