Διάρκεια Συναλλαγής

Άμεση

Χρέωση Συναλλαγής

Δωρεάν

Ελάχιστη Κατάθεση

€5

Μέγιστη Κατάθεση

€2,000

Διάρκεια Συναλλαγής

Άμεση

Χρέωση Συναλλαγής

Δωρεάν

Ελάχιστη Κατάθεση

€5

Μέγιστη Κατάθεση

€1,000

Διάρκεια Συναλλαγής

Άμεση

Χρέωση Συναλλαγής

Δωρεάν

Ελάχιστη Κατάθεση

€10

Μέγιστη Κατάθεση

€2,000

Διάρκεια Συναλλαγής

Άμεση

Χρέωση Συναλλαγής

Δωρεάν

Ελάχιστη Κατάθεση

€10

Μέγιστη Κατάθεση

€2,000

Διάρκεια Συναλλαγής

Άμεση

Χρέωση Συναλλαγής

Δωρεάν

Ελάχιστη Κατάθεση

€10

Μέγιστη Κατάθεση

€2,000

Διάρκεια Συναλλαγής

Άμεση

Χρέωση Συναλλαγής

Δωρεάν

Ελάχιστη Κατάθεση

€5

Μέγιστη Κατάθεση

€2,000

Διάρκεια Συναλλαγής

Άμεση (Viva Spot) / 1-2 ημέρες (Τραπεζικό Έμβασμα)

Χρέωση Συναλλαγής

Δωρεάν

Ελάχιστη Κατάθεση

€5

Μέγιστη Κατάθεση

€500

Διάρκεια Συναλλαγής

1-7 ημέρες

Χρέωση Συναλλαγής

Δωρεάν

Ελάχιστη Ανάληψη

€20

Μέγιστη Ανάληψη

€2,000

Διάρκεια Συναλλαγής

Άμεση

Χρέωση Συναλλαγής

Δωρεάν

Ελάχιστη Ανάληψη

€20

Μέγιστη Ανάληψη

€1,000

Διάρκεια Συναλλαγής

Άμεση

Χρέωση Συναλλαγής

Δωρεάν

Ελάχιστη Ανάληψη

€20

Μέγιστη Ανάληψη

€2,000

Διάρκεια Συναλλαγής

Άμεση

Χρέωση Συναλλαγής

Δωρεάν

Ελάχιστη Ανάληψη

€20

Μέγιστη Ανάληψη

€2,000

Διάρκεια Συναλλαγής

3-5 ημέρες

Χρέωση Συναλλαγής

Δωρεάν

Ελάχιστη Ανάληψη

€20

Μέγιστη Ανάληψη

€2,000

Διάρκεια Συναλλαγής

Άμεση

Χρέωση Συναλλαγής

Δωρεάν

Ελάχιστη Ανάληψη

€20

Μέγιστη Ανάληψη

€2,000

Διάρκεια Συναλλαγής

3-6 ημέρες

Χρέωση Συναλλαγής

Δωρεάν

Ελάχιστη Ανάληψη

€20

Μέγιστη Ανάληψη

€2,000